Recipients of the 2012 Rona scholarship

Te Taiawatea Moko Mead

Te Taiawatea Moko-Mead

Bachelor of Science Institution: Victoria University Iwi: Ngati Awa, Ngāti Porou, Tainu
read more

Thomas Hildebrand

Thomas Hildebrand

Post Grad Diploma in Science
read more

Te Atarangi Sayers

Te Atarangi Sayers

Bachelor of Science
read more

Gabrielle Goodin

Gabrielle Goodin

Masters of Science
read more